Projektin kuvaus

Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto -uudisrakennus on nelikerroksinen korkeakoulurakennus, johon sijoittuvat Kasvatustieteiden tiedekunnan sekä koulutuksen tutkimuslaitoksen työtilat sekä tiedekunnan opetustilat. Rakennukseen sijoittuu n. 300 työpaikkaa ja päivittäinen opiskelijamäärä on n. 1000.

Rakennus jakautuu toiminnallisesti kahteen osaan. Maantasokerros sekä 2. ja 3. kerroksen kerrosaulat ovat kaikille avointa julkista tilaa, jonka ympärille sijoittuvat rakennuksen erikokoiset opetustilat. 2. -4. kerroksen ”nopat” ovat muuntojoustavaa modernia työtilaa. Oppimisen tilat on suunniteltu mahdollisimman muunneltaviksi ja uusimman opetusteknologian käytön mahdollistaviksi. Talon sydämenä toimii maantasokerroksen aulaan sijoittuva leveä tammipuinen katsomoporras, joka jatkuu rakennuksen pääportaana kohti ylempiä kerrostasoja.

Rakennus sijoittuu kaupunkikuvallisesti hyvin haastavaan ympäristöön kahden Alvar Aallon suunnitteleman suojellun (sr-1) museorakennuksen viereen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Keski-Suomen museo ja Alvar Aalto museo ovat mittakaavaltaan Aallon muihin saman aikakauden monumentaalirakennuksiin verrattuina pienikokoisia, samoin rakennuspaikkaa ympäröivän asuinalueen talot ovat lähinnä erillispientaloja ja pienkerrostaloja. Näitä huomattavasti suurempi Ruusupuisto on jaettu pienemmiksi osiksi rakennusmassassa olevin sisäänvedoin. Vastaavasti rakennuksen korkeus on sovitettu viereisen museorakennuksen korkeuteen. Rakennuksella ei ole varsinaista pääjulkisivua vaan johtuen sen sijainnista avoimella paikalla kaikki neljä julkisivua ovat kaupunkikuvallisesti yhtä merkittäviä.

Uudisrakennuksen pääjulkisivumateriaali on hienopesty ja sävyltään hieman lämpimään murrettu valkobetoni. Valkobetoniset julkisivut ovat betonielementtirakenteisia ja kantavia. Täydentävänä julkisivumateriaalina on käytetty vedettyä alumiinista reikälevyä, joka muodostaa 1. kerroksen julkisivupinnan ja rakennuksen ”podestin” peittäen taakseen opetustilojen ikkunat. Lisäksi levyä on ylempien kerrosten ikkuna-aukkojen ympäristöissä. Rakennusosien välisten sisäänvetojen taustaseinät ovat lasirakenteisia ja osin silkkipainettuja.

Tontin ja viereisen tien välisestä korkeuserosta ja pihakannen alle sijoitetusta parkkihallista johtuen rakennukseen liittyy myös mustasta hienopestystä betonista koostuvia muureja terassointeineen.

Rakennuksen piha-alueet ovat pääosin kivettyjä, istutukset seurailevat viereisen Ruusupuiston lajikkeita ja erilaisten kasvien ja puiden lajimäärä tontilla on suuri.

Pihakannen alapuoliseen kylmään autohalliin sijoittuu 65 autopaikkaa ja tontille yhteensä 400 polkupyöräpaikkaa henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön.

Rakennukselle on myönnetty Breeam–sertifikaatti (Very Good).

Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Näytä kartalla
Puhelin: +358 9 6226 180