Kulttuurikasarmi

Katso kuvagalleria ...

Projektin kuvaus

Helsingin vanhan linja-autoasemarakennus Kampissa Lasipalatsin ja Narinkkatorin välissä muutetaan elokuvateatteri- ja ravintolatiloiksi. Rakennusta laajennetaan maan alle 1830-luvulla rakennetun Turun kasarmin talousrakennuksen rakennusrungon ja Lasipalatsinaukion alapuolelle sekä Narinkkatorin puolelle maantasoon rakennetulla yhden kerroksen korkuisella ravintolapaviljongilla.

Rakennustöiden käynnistyttyä syksyllä 2021 vanhan rakennuksen ala-, välipohjat ja väliseinät purettiin osittain. Kellari ja yläpohja purettiin kokonaisuudessaan. SR-2 -kaavamerkinnällä suojellun rakennuksen julkisivut tuettiin purkutöiden ja rakennustyömaan ajaksi väliaikaisilla teräsrakenteilla. Rakennustöiden valmistuttua rakennuksen kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas ulkoasu tulee palautetuksi.

Rakennus on osa Lasipalatsin korttelia täydentäen korttelin kulttuuritarjontaa kolmella elokuvasalilla, ravintolatiloilla ja tapahtumatilalla. Rakennuksen katutasoon sijoittuu aula- ja ravintolatiloja. Toiseen kerrokseen sijoittuu tapahtuma- ja ravintolatiloja. Maanalaisiin tiloihin sijoittuu elokuvateatteritoiminnot ja teknisiä tiloja, joita sijaitsee myös rakennuksen ullakolla.

Narinkkatorin puolelle maantasoon sijoitetaan yhden kerroksen korkuinen lasiseinäinen ravintolapaviljonkilaajennus.

Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Näytä kartalla
Puhelin: +358 9 6226 180