Kulttuurikasarmi

Katso kuvagalleria ...

Projektin kuvaus

Turun kasarmin talousrakennus (rakennettu 1830-33), joka myöhemmin on toiminut Helsingin linja-autoasemarakennuksena (1930-1995) sekä liike- ja toimistorakennuksena, muutettiin elokuvateatteri- ja ravintolatiloiksi ja nimettiin Kulttuurikasarmiksi. Muutostöiden aikana rakennusta on laajennettu maan alle vanhan rakennusrungon ja Lasipalatsinaukion alapuolelle sekä Narinkkatorin puolelle maantasoon rakennetulla yhden kerroksen korkuisella ravintolapaviljongilla.

Rakennustöiden käynnistyttyä syksyllä 2021 vanhan rakennuksen ala- ja välipohjat sekä väliseinät purettiin osittain. Kellari ja vesikatto purettiin kokonaisuudessaan. SR2-kaavamerkinnällä suojellun rakennuksen julkisivut tuettiin purkutöiden ja rakennustyömaan ajaksi väliaikaisilla teräsrakenteilla. Rakennustöiden aikana rakennuksen kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas ulkoasu palautettiin. Vesikattorakenteet uusittiin kokonaisuudessaan vanhan mallin mukaan. Vesikatolle sijoittuvat nykypäivän tekniikan tarpeita palvelevat tekniikkapiiput suunniteltiin yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa vanhojen savupiippujen ilmettä mukaillen. Myös julkisivuväritystä muutettiin. Aikaisemmin valkoiseksi maalatut ikkunat saivat tumman sävyn ja julkisivun voimakkaan keltaista rappausta vaalennettiin.

Rakennus on osa Lasipalatsin korttelia täydentäen korttelin kulttuuritarjontaa kolmella Bio Rexin elokuvasalilla, ravintolatiloilla ja tapahtumatilalla. Rakennuksen katutasoon sijoittuu Bio Rexin lipunmyynti, Cafe Kasarmi ja Henry’s Distillery, sekä rakennuksen eteläpäädyssä Henry’s Music Bar. Toisessa kerroksessa sijaitsee kahteen osaan jaettavissa oleva harjakattoinen tapahtumatila Events, josta on käynti kattoterassille. Elokuvateatteritoiminnot sijaitsevat kellarikerroksessa.

Narinkkatorin puolelle maantasoon sijoitettu yhden kerroksen korkuinen lasiseinäinen ravintolapaviljonkilaajennus suunniteltiin siten, ettei se muuta vanhan rakennuksen mittakaavallista roolia kaupunkirakenteessa. Laajennuksen julkisivut koostuvat ylä- ja alareunasta tuetuista eristyslasielementeistä ja vaaleasta ulokkeellisesta räystäästä. Räystäsrakenne muodostaa 1,5m syvän teräsrakenteisen reunaa kohti ohenevan lipan. Toisen kerroksen tasolla ravintolapaviljongin katolla sijaitsee lasikaiteella rajattu kattoterassi.

Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Näytä kartalla
Puhelin: +358 9 6226 180