Marsio / Otakaari 2 -hanke

Katso kuvagalleria ...

Projektin kuvaus

Aalto-yliopiston uusi tapahtuma- ja studiorakennus Marsio sijoittuu keskelle Otaniemen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (rky-alue). Uudisrakennuksen naapureina on kaksi Alvar Aallon suunnittelemaa suojeltua korkeakoulurakennusta; entisen TKK:n päärakennus (nyk. Kandidaattikeskus; sr-1) sekä Nanoteknologian laitos (Nanotalo; sr-2). Korkeakouluaukion toisella laidalla on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja Kauppakorkeakoulun uudisrakennus (Väre). Marsio täydentää julkisten rakennusten rajaaman Korkeakouluaukion ja luo kampukselle uuden helposti saavutettavan kohtaamispaikan.

Valmistuessaan Marsio tulee tarjoamaan paikan radikaalille luovuudelle, kokeilulle ja uudenlaiselle ajattelulle. Rakennukseen sijoittuu monikäyttöisiä tiloja taiteen ja median opetukseen, poikkialaiseen tutkimukseen sekä erilaisiin tapahtumiin. Marsion tilat varustetaan uusimmilla digitaaliteknologioilla, jotka mahdollistavat alojen rajat ylittävän tutkimuksen ja opetuksen. Rakennukseen sijoittuu Aalto-yliopiston käyttäjiä palvelevien tilojen lisäksi tilaa tapahtumapalvelutoimijoiden käyttöön sekä vierailukeskus kaikille kampukselle saapuville vierailijoille. Kohde on toiminnastaan johtuen ääniteknisesti sekä tärinävaimennusten osalta hyvin haastava, lisähaasteensa tähän tuo rakennuspaikan vieressä kulkeva Raide-Jokeri. Suurista studio- ja tapahtumatiloista sekä erityisistä ääniteknisistä vaatimuksista johtuen rakennus on suurelta osin paikalla valettu ja runkorakenteet ovat tavallisesta poikkeavia.

Marsio-rakennuksen länsipuolelle, Ainonaukion ja Konemiehentien risteykseen nouseva Otakaari 2B tulee olemaan tutkimukseen keskittyvä rakennus, jossa on tiloja erityisesti Perustieteiden korkeakoululle ja Sähkötekniikan korkeakoululle. Rakennuksen pohjakerrokseen sijoittuu ääni- ja tärinävaimennuksen kannalta erityisen haastavia laboratoriotiloja erityisperustuksineen.

Uudisrakennukset on sovitettu kaupunkikuvallisesti hyvin vaativaan ympäristöönsä. Marsion tuleva rooli kampuksen uutena kohtaamispaikkana erottaa sen ympäristön muista tutkimus- ja opetusrakennuksista.

Rakennusten ulkoarkkitehtuuri lähtee Otaniemelle tyypillisen punatiilijulkisivun modernista tulkinnasta. Täydentävänä materiaalina käytetään erilaisia metallipintoja.

Marsion sisätilojen ilme on hyvin pelkistetty. Sisäarkkitehtuuri rakentuu vaihtelevan kokoisista ja korkeudeltaan poikkeavista tiloista. Kursailemattomat pintamateriaalit, mm. paikalla valetut betonipinnat, antavat tilaa luovuudelle, kokeellisuudelle sekä työn tekemiselle. Sisätilat on suunniteltu kestämään kovaakin käyttöä – niin suuria yleisötapahtumia kuin intensiivistä oppimistakin. Tilat ovat monikäyttöisiä ja muunneltavia, rakennus on suunniteltu sopeutumaan muuttuvaan maailmaan.

Otakaari 2 -hankkeeseen kuuluvien kahden uudisrakennuksen rakentaminen keskelle Otaniemen kampusta alkoi vuoden 2022 helmikuussa. Otakaari 2B:n on määrä valmistua syksyllä 2023 ja Marsion vuoden 2024 alkupuolella. Hankkeen kokonaislaajuus on 12.000 brm², kohteen rakennuttajana toimii Aalto-yliopistokiinteistöt ja pääurakoitsijana NCC Suomi Oy. SARC vastaa hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Näytä kartalla
Puhelin: +358 9 6226 180